Design og ombrekk av årsrapport krever ro, ryddighet og konsentrasjon. I Signus har vi lang og god erfaring med slikt arbeide.